Ако имате clunking шум от задната част на вашия Freelander, особено когато първо да я тури в предавка, е много вероятно, че това е вашия заден диференциал център храст, който се нуждае от подмяна.
Проверете това първо преди да имате някой да ви убеди, те трябва да премахнете целия диск влака, предавателната кутия включени, за да реши проблема!

Това е направо работа, само £80 включително части и труда, не хиляди!

GetImage

l