Microsoft TranslatorID...................
=51070.5V02

T a a 1 n1a

Du får en flimmer på bremsene Freelander? Kontroller følgende: 1. hjuloppheng 2. Aksel justering 3. Hjulet lagrene 4. Gummi og stille blokker 5. Styring komponenter 6. Brems calipers 7. Lateral kjøre ut av wheel hub og brems plate spesiell oppmerksomhet bør vies ikke bare n

a a e 1 n1a 11111

Tn

n

n n 73 kommentarer 1 n1a1J1n 111111111111

sn

l

5 n 3 kommentarer 1 n1a1J1n 1111111111

an

t

27 Februar 56 kommentarer 1 n1J 111111111111111111

An

r

16 5 138 kommentarer 1 n1J 111111111

En

T

8 n 86 kommentarer 1 n1J1r 11111111111111

En

3

B 5 21 Kommentarer 1 n1J 1111111111

ln