r a n s 11J1n 11

Har du erstattet en ABS sensor og fant advarsel lyset fortsatt lyser, selv etter tilbakestille koden? Dette er fordi ABS sensoren ikke vil generere en lesing til Freelander reiser mellom 2-5 mph. Så må for å få den nye sensoren registrere rattet n