Strojový preklad v Microsoft Translator|Jazyky k dispozícii: ...................
[album = 1, rozšíriť]
Copyright by FreelanderSpecialist.com