Ste nahradiť ABS snímač a našiel, stále svieti varovné svetlo, aj po resete kódu? To je, pretože snímač ABS nevygeneruje čítanie až Freelander pohybuje medzi 2-5 mph. Takže dostať nový snímač kolieska bude potrebovať