rMicrosoft Translatoran...................
l | e | s | A | p | a

3 vanliga tecken på sviktande/funktionsstörning Freelander bränsle Pump

Det finns tre vanliga tecken på en sviktande/funktionsstörning Freelander bränslepump, och faktiskt alla fordon bränslepump, dessa är: 1. The motor fräser i hög hastighet. De vanligaste tidiga tecknet på ett problem med en bränslepump kommer när man kör ett fordon i en konsekvent hög hastighet. När du reser

Freelander läckagetest

Vi har precis köpt en ny läcka provat – den enda röka teknik som skall godkännas av någon biltillverkaren i världen och är den enda som uppfyller SAE International Papers ’ rekommendationer för säkrare bränsle genom avdunstning (EVAP) testning. Testare producerar en speciell rök ånga kallas diagnostiska rök.

Copyright by FreelanderSpecialist.com