rMicrosoft Translatoran...................
l | e | s | A | p | a

Vad som orsakar din Freelandersen bromsljud?

Orsakerna till bromsljud: lågfrekventa vibrationer: Judder låg frekvens vibration är en djup buller och beskrivs ofta som ojämna rörelser. Vanliga orsaker för denna typ av buller är dålig montering av skivbroms på navet, "rundgång", överdriven skivans tjocklek variation eller allmänna skivan skador. Medium frekvens

Copyright by FreelanderSpecialist.com