Vi har precis köpt en ny läcka provat – den enda röka teknik som skall godkännas av någon biltillverkaren i världen och är den enda som uppfyller SAE International Papers ’ rekommendationer för säkrare bränsle genom avdunstning (EVAP) testning. Testare producerar en speciell rök ånga kallas diagnostiska rök.